“THAN SINH HỌC” VÀ DIỆU DỤNG

Nói đến đây các bạn hình dung rằng có thể tôi đang nói về các món nướng bị cháy, nhưng ở đây tôi muốn nói đến thực phẩm dưỡng sinh “nướng đen” có tính chất của than hoạt ví dụ như món mơ muối nung, phổ tai nung, khoai tây nung,… Vậy sự khác biệt […]