Nước tương Tamari và những điều ít ai biết

Nước tương là một sản phẩm rất phổ biến trong đời sống của người dân, và nó còn phổ biến hơn trong cuộc sống của người dân Thực dưỡng. Có khoảng 5 loại nước tương tại Nhật mà Tamari chỉ là một trong 5 số đó. Ở Việt Nam xuất hiện nhiều loại nước tương […]