Một giọt nước: Tại sao Thực dưỡng lại là Thực dưỡng Zen?

Trong thế giới Zen, để đạt tới không tâm trí (mushin – 無心) hoặc không  (mu  – 無) mới chỉ là nửa con đường (đi lên) để trở thành bậc thầy chứng ngộ. Sau khi một thiền sinh Zen vào trạng thái Không hoặc Không tâm trí, anh ta phải trở về thế giới trần […]