Nguồn gốc lịch sử của Âm Dương

Ngay cả khi nghĩ rằng bản thân của hai từ “Âm Dương” không được sử dụng đi nữa, thì kể từ khi loài người có nguồn gốc, trên thế giới đã có rất nhiều thần thoại hay hình tượng được thể hiện dưới các hình dáng hiện hữu. Đặc biệt ở Trung Quốc cổ đại, […]