Sự liên quan giữa ăn uống & hơi thở

Hơi thở chậm làm ảnh hưởng nhịp tim đập cũng chậm lại, nhiệt độ cơ thể thì có chiều hướng tăng lên một chút. Về phần trí tuệ, hơi thở chậm tạo lập một trạng thái yên bình, tĩnh lặng, sáng suốt cũng như sự đáp ứng nhậy cảm hơn đối với môi trường xung […]