Phòng chống các loại bệnh bướu cổ

1. Bướu giáp (Goiter) Bướu giáp là loại do tuyến giáp phình to về phần trước của cổ. Có nhiều loại bướu giáp và phần phình to lên từ nhiều chỗ khác nhau của tuyến, mềm trơn, phồng to như một quả bóng khắp cả tuyến, không đều, hoặc giống như chùm nho ở hai bên […]