Virus là một phần tất yếu, không thể tránh khỏi trong sự tiến hoá của sinh vật

Có một nhà học giả mà tôi tin tưởng, đó là Fukuoka Shinichi 福岡伸一. Bởi Fukuoka là một nhà sinh vật học có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, thông hiểu cả Nguyên Lý Vô Song trí tuệ Phương Đông, thật thú vị. Fukuoka đã có một bài đăng trên tờ báo Asahi ngày […]