Thực dưỡng và Thiền định

Thực dưỡng và thiền định (Một câu đố của Vũ Trụ) Bài viết của Dean Cooling, trong tạp chí Macrobiotics Today tháng 1-2 năm 2002   “Thực Dưỡng không phải là một cách ăn uống khổ hạnh”. Ông ta khẳng định rõ ràng và chắc chắn như vậy. Với một người mà tiếng Anh còn chưa thạo, tôi […]