Những vấn đề có liên quan đến giới hạn của cơ thể vật lý

David Briscoe (Bài học từ Aihara) Macrobiotics Today, 9/10-2003 “Người Thực dưỡng hãy tìm ra những giới hạn cho phép đối với cơ thể vật lý của mình và hãy sống trong giới hạn đó. Đó là sự trau dồi đức tính khiêm nhường khi chúng ta nghĩ chúng ta được phép chỉ trích mọi […]