Nhịn ăn đúng cách, không chỉ chuyển hoá về mặt thể chất mà còn chuyển hoá cả về tinh thần

Những kinh nghiệm quý của nhà thực dưỡng hàng đầu Hà Nội Phạm Thị Ngọc Trâm. Phóng sử của “Hoàng Anh Sướng” Lần đầu đọc cuốn sách “Tuyệt thực đi về đâu?” của Thái Khắc Lễ năm 1983, tôi đã bị hấp dẫn và ám ảnh ngay từ tên gọi và cái hình người gầy […]